درباره فروشگاه
در اینجا اطلاعاتی در مورد فروشگاه قرار میگیرد ، جهت ویرایش به پنل کاربری مراجعه کنید
موضوعات
گزارشات
تاریخ تاسیس : 1395/10/07
تعداد محصولات اضافه شده : 49
تعداد فروشهای کاربر : 0
افراد آنلاین :
رنک فروش کاربر :
کدهای ویژه
Powered By yasfile.com

   دانلود کتاب مرتع داری- دکتر مینا ربیعی-پیام نور-pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/29 دسته بندی : کشاورزی 0
دانلود کتاب مرتع داری
دکتر مینا ربیعی پیام نور
شامل 208 صفحه pdf

خرید و دانلود | 2,000 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 208
حجم محصول : 3.78MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب علف های هرز و کنترل آنها -فرشاد ابراهیم پور و جواد یوسفی -پیام نور -pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/26 دسته بندی : گیاه شناسی 0
دانلود کتاب علف های هرز و کنترل آنها 
فرشاد ابراهیم پور و جواد یوسفی پیام نور 
مصور-رنگی
شامل 193 صفحه pdf

خرید و دانلود | 2,500 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 193
حجم محصول : 3.9MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب گیاه شناسی -دکتر روح انگیز نادری -پیام نور-pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/26 دسته بندی : گیاه شناسی 0
دانلود کتاب گیاه شناسی 
دکتر روح انگیز نادری پیام نور
منبع رشته اقتصاد کشاورزی
شامل 42 صفحه pdf

خرید و دانلود | 1,200 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 42
حجم محصول : 1.13MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب عملیات کشاورزی- دکتر کمال سادات اسیلان- پیام نور -pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/25 دسته بندی : کشاورزی 0
دانلود کتاب عملیات کشاورزی
 دکتر کمال سادات اسیلان پیام نور 
شامل 303 صفحه با فرمت pdf

خرید و دانلود | 2,700 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 303
حجم محصول : 2.85MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب گياهان دارويي- دكتر فرشاد ابراهيم پور و مهندس خالد عيدي زاده -پیام نور -pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/25 دسته بندی : کشاورزی 0
دانلود کتاب گياهان دارويي 
دكتر فرشاد ابراهيم پور و مهندس خالد عيدي زاده پیام نور 
شامل 191 صفحه با فرمتpdf

خرید و دانلود | 2,000 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 191
حجم محصول : 1.96MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب گیاهان آبزی -غلامرضا بخشی خانیکی- پیام نور -pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/25 دسته بندی : کشاورزی 0
دانلود کتاب گیاهان آبزی
 غلامرضا بخشی خانیکی پیام نور
منبع رشته علوم کشاورزی
شامل 180 صفحه pdf

خرید و دانلود | 2,000 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 180
حجم محصول : 2.88MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب مباني بيوتكنولوژي و كشت بافت گياهي -محسن فرشادفر و غلامرضا بخشي خانيكي- پیام نور -pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/25 دسته بندی : کشاورزی 0
دانلود کتاب مباني بيوتكنولوژي و كشت بافت گياهي
 محسن فرشادفر و غلامرضا بخشي خانيكي پیام نور
شامل 339 صفحه با فرمت pdf

خرید و دانلود | 2,500 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 339
حجم محصول : 4.17MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب تجارت بين الملل محصولات كشاورزي -دكتر اميد گيلانپو -pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/24 دسته بندی : کشاورزی 0
دانلود کتاب تجارت بين الملل محصولات كشاورزي 
دكتر اميد گيلانپو
شامل 212 صفحه pdf

خرید و دانلود | 2,200 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 212
حجم محصول : 2.5MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب آلودگي محيط زيست -غلامرضا بخشي خانيكي -پیام نور- pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/24 دسته بندی : کشاورزی 0
دانلود کتاب آلودگي محيط زيست 
غلامرضا بخشي خانيكي پیام نور 
شامل 188 صفحه با فرمت pdf

خرید و دانلود | 1,500 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 188
حجم محصول : 2.27MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب اقتصاد کشاورزی- محسن شوکت فدایی و ژاله کورکی- نژاد پیام نور -pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/24 دسته بندی : کشاورزی 0
دانلود کتاب اقتصاد کشاورزی
 محسن شوکت فدایی و ژاله کورکی نژاد پیام نور
منبع رشته علوم کشاورزی 
شامل 300صفحه با فرمت pdf

خرید و دانلود | 2,000 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 300
حجم محصول : 2.71MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   آشنایی با شیوه های خود اشتغالی - شعبانعلی فمی، اسدی، چوبچیان - کشاورزی پیام نور - pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/24 دسته بندی : کشاورزی 0
آشنایی با شیوه های خود اشتغالی 
تالیف حسین شعبانعلی فمی، علی اسدی، شهلا چوبچیان
منبع رشته کشاورزی دانشگاه پیام نور 
335 صفحه فایل pdf

خرید و دانلود | 2,000 تومان
نوع محصول : pdf
تعداد صفحات : 335
حجم محصول : 29.4MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب ماشينها و تجهيزات ثابت زراعي- تالیف دكتر اسماعيل صيدي- پیام نور- pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/24 دسته بندی : کشاورزی 0
دانلود کتاب ماشينها و تجهيزات ثابت زراعي
 تالیف دكتر اسماعيل صيدي انتشارات پیام نور
شامل 60 صفحه با فرمت pdf

خرید و دانلود | 1,700 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 60
حجم محصول : 13.81MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب بیماری های گیاهی (نظری)- تالیف محمود اخوت- پیام نور- pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/23 دسته بندی : کشاورزی 0
دانلود کتاب بیماری های گیاهی (نظری)
 تالیف محمود اخوت انتشارات پیام نور
منبع رشته های علوم کشاورزی
شامل 64 صفحه با فرمت pdf

خرید و دانلود | 1,800 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 64
حجم محصول : 5.16MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب موتورهاي احتراقی -تألیف دکتر عبدالعلی فرزاد و مهندس جواد رضائی فر -پیام نور- pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/23 دسته بندی : کشاورزی 0
دانلود کتاب موتورهاي احتراقی
 تألیف دکتر عبدالعلی فرزاد و مهندس جواد رضائی فر انتشارات پیام نور
منبع رشته مهندسی ماشینهاي کشاورزي و مکانیزاسیون
شامل 191 صفحه با فرمت pdf

خرید و دانلود | 2,300 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 191
حجم محصول : 9.01MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب اقتصاد توسعه کشاورزی - کلانتری، شعبانعلی فمی - کشاورزی پیام نور - pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/21 دسته بندی : کشاورزی 0
دانلود کتاب اقتصاد توسعه کشاورزی 
نوشته دکتر خلیل کلانتری، دکتر حسین شعبانعلی فمی 
منبع رشته اقتصاد کشاورزی پیام نور 
شامل 242 صفحه فایل pdf

خرید و دانلود | 2,500 تومان
نوع محصول : pdf
تعداد صفحات : 242
حجم محصول : 8.21MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب اقتصاد کشاورزی - شوکت فدایی، کورکی نژاد - کشاورزی پیام نور - pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/20 دسته بندی : کشاورزی 0
دانلود کتاب اقتصاد کشاورزی 
تالیف محسن شوکت فدایی، ژاله کورکی نژاد 
منبع رشته  کشاورزی پیام نور
300 صفحه فایل pdf

خرید و دانلود | 2,000 تومان
نوع محصول : pdf
تعداد صفحات : 300
حجم محصول : 2.82MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...