درباره فروشگاه
در اینجا اطلاعاتی در مورد فروشگاه قرار میگیرد ، جهت ویرایش به پنل کاربری مراجعه کنید
موضوعات
گزارشات
تاریخ تاسیس : 1395/10/07
تعداد محصولات اضافه شده : 49
تعداد فروشهای کاربر : 0
افراد آنلاین :
رنک فروش کاربر :
کدهای ویژه
Powered By yasfile.com

   دانلود کتاب جامعه شناسی جهان سوم -رشته علوم اجتماعی-دکتر شهناز صداقت زادگان-پیام نور-pdf

ظهیر قاسمی 1395/12/04 دسته بندی : علوم اجتماعی و تربیتی 0
کتاب جامعه شناسی جهان سوم 
منبع رشته علوم اجتماعی
تالیف دکتر شهناز صداقت زادگان انتشارات پیام نور
شامل 265 صفحه pdf

خرید و دانلود | 3,000 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 265
حجم محصول : 36.54MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب راهنمای انگلیسی برای دانشجویان راهنمایی و مشاوره- دکتر منصور کوشا- pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/25 دسته بندی : علوم اجتماعی و تربیتی 0
دانلود کتاب راهنمای انگلیسی برای دانشجویان راهنمایی و مشاوره
 دکتر منصور کوشا
شامل 50 صفحه pdf

خرید و دانلود | 1,600 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 50
حجم محصول : 4.82MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب روش هاي مقدماتي تحليل جمعيت -دكتر شهلا كاظمي پور - پیام نور -pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/25 دسته بندی : علوم اجتماعی و تربیتی 0
دانلود کتاب روش هاي مقدماتي تحليل جمعيت
 دكتر شهلا كاظمي پور  پیام نور 
منبع رشته علوم اجتماعی 
شامل 184 صفحهpdf

خرید و دانلود | 2,000 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 184
حجم محصول : 2.35MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب کلیات فلسفه دکتر اصغر دادبه علوم تربیتی پیام نور pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/25 دسته بندی : علوم اجتماعی و تربیتی 0
دانلود کتاب کلیات فلسفه
 دکتر اصغر دادبه  پیام نور
منبع رشته علوم تربیتی
شامل 154 صفحه pdf

خرید و دانلود | 1,700 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 154
حجم محصول : 3.32MB
تعداد خریدهای موفق : 1


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی- علی محمد نظری -نشر علم -pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/25 دسته بندی : علوم اجتماعی و تربیتی 0
دانلود کتاب مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی
 علی محمد نظری نشر علم 
شامل 112  صفحه pdf

خرید و دانلود | 2,600 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 112
حجم محصول : 4.92MB
تعداد خریدهای موفق : 1


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب جامعه شناسی خانواده -(با تاکید بر نقش،ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر)- دکتر شهلا اعزازی انتشارات روشنگران و مطالعات زنان -pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/25 دسته بندی : علوم اجتماعی و تربیتی 0
دانلود کتاب جامعه شناسی خانواده (با تاکید بر نقش،ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر)
 دکتر شهلا اعزازی انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
شامل 106 صفحه با فرمت pdf

خرید و دانلود | 2,600 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 106
حجم محصول : 3.96MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب تغییرات اجتماعی- غلامرضا غفاری و عادل ابراهیم لویه -پیام نور- pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/24 دسته بندی : علوم اجتماعی و تربیتی 0
دانلود کتاب تغییرات اجتماعی
 غلامرضا غفاری و عادل ابراهیم لویه پیام نور
منبع رشته علوم اجتماعی
شامل 144 صفحه با فرمت pdf

خرید و دانلود | 1,900 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 144
حجم محصول : 7.06MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب روان شناسی بازی -دکتر محمدعلی احمدوند -علوم تربیتی پیام نور- pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/24 دسته بندی : علوم اجتماعی و تربیتی 0
دانلود کتاب روان شناسی بازی
 دکتر محمدعلی احمدوند پیام نور 
منبع رشته علوم تربیتی 
شامل 94 صفحه با فرمت pdf

خرید و دانلود | 1,800 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 94
حجم محصول : 5.77MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب مطالعات فرهنگی- دکتر مهری بهار -pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/24 دسته بندی : علوم اجتماعی و تربیتی 0
دانلود کتاب مطالعات فرهنگی
 دکتر مهری بهار 
شامل 204 صفحه با فرمتpdf

خرید و دانلود | 2,700 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 204
حجم محصول : 18.04MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب برنامه ريزي مشاركتي- دكترطالشي- علوم اجتماعي پیام نور -pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/24 دسته بندی : علوم اجتماعی و تربیتی 0
دانلود کتاب برنامه ريزي مشاركتي 
دكترطالشي (علوم اجتماعي)پیام نور 
شامل 208 صفحه با فرمتpdf

خرید و دانلود | 2,000 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 208
حجم محصول : 1.25MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب محیط زیست و سیاست اجتماعی- تالیف مایکل کهیل ترجمه حسن حاتمی نژاد- pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/24 دسته بندی : علوم اجتماعی و تربیتی 0
دانلود کتاب محیط زیست و سیاست اجتماعی
 تالیف مایکل کهیل ترجمه حسن حاتمی نژاد انتشارات دانشگاه تهران
شامل 102 صفحه با فرمت pdf

خرید و دانلود | 2,000 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 102
حجم محصول : 6.67MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب مدیریت کلاس- تالیف محمدرضا سرمدی و محمد حسن صیف- پیام نور -pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/23 دسته بندی : علوم اجتماعی و تربیتی 0
دانلود کتاب مدیریت کلاس
 تالیف محمدرضا سرمدی و محمد حسن صیف انتشارات پیام نور
منبع رشته علوم تربیتی
شامل 142 صفحه با فرمت pdf

خرید و دانلود | 1,900 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 142
حجم محصول : 8.67MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی -تالیف دکتر داریوش نوروزی و دکتر کریم عزت خواه -پیام نور -pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/23 دسته بندی : علوم اجتماعی و تربیتی 0
دانلود کتاب مدیریت مراکز پیش دبستانی و دبستانی
 تالیف دکتر داریوش نوروزی و دکتر کریم عزت خواه انتشارات پیام نور
منبع رشته علوم تربیتی
شامل 116 صفحه با فرمت pdf

خرید و دانلود | 1,900 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 116
حجم محصول : 5.8MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب توانبخشی گروه های خاص-تالیف علی اصغر کاکوجویباری و اعظم شریفی-پیام نور-pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/23 دسته بندی : علوم اجتماعی و تربیتی 0
دانلود کتاب توانبخشی گروه های خاص
تالیف علی اصغر کاکوجویباری و اعظم شریفی انتشارات پیام نور
منبع رشته علوم اجتماعی
شامل 176 صفحه با فرمت pdf

خرید و دانلود | 2,000 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 176
حجم محصول : 23.51MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب دانش خانواده و جمعیت -تالیف زهرا آیت اللهی و امیرحسین بانکی پور فرد- گروه مطالعات زنان پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی -pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/22 دسته بندی : علوم اجتماعی و تربیتی 0
دانلود کتاب دانش خانواده و جمعیت 
تالیف زهرا آیت اللهی و امیرحسین بانکی پور فرد
 گروه مطالعات زنان پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
شامل 220 صفحه با فرمت  pdf

خرید و دانلود | 2,700 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 220
حجم محصول : 34.34MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز- ترجمه حسن چاوشیان -نشر نی- pdf

ظهیر قاسمی 1395/11/22 دسته بندی : علوم اجتماعی و تربیتی 0
دانلود کتاب جامعه شناسی آنتونی گیدنز 
ترجمه حسن چاوشیان نشر نی 
شامل 122 صفحه در قالب فایل pdf

خرید و دانلود | 2,000 تومان
نوع محصول : PDF
تعداد صفحات : 122
حجم محصول : 3.94MB
تعداد خریدهای موفق : 0


گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...